Šrotovník vertikální ŠV37F-ŠV90F

Šrotovník vertikální ŠV37F-ŠV90F

Stoza

Šrotovník vertikální ŠV37F-ŠV90F

Šrotovník vertikální je stroj určený ke šrotování zrnin a podobných sypkých nelepivých materiálů. U tohoto stroje dochází ke šrotování materiálu údery kladiv pohybujících se velkou obvodovou rychlostí uvnitř síta cylindrického tvaru. Děrování síta určuje výslednou zrnitost produktu.

Pozor: Instalace stroje musí být provedena dle projektové dokumentace, ve které bude vyřešeno zamezení možnému zranění rotujícími částmi stroje, dle platných bezpečnostních předpisů.

Typické použití

Používá se pro šrotování zrnin pro výrobu krmných směsí apod.

Ke stažení

Prohlédněte si detaily produktu ve výkresu.