Šrotovník vertikální ŠV37-ŠV75

Šrotovník vertikální ŠV37-ŠV75

Stoza

Šrotovník vertikální ŠV37-ŠV75

Šrotovník vertikální je stroj určený ke šrotování sypkých nelepivých materiálů. U tohoto stroje dochází ke šrotování materiálů údery kladiv pohybujících se velkou obvodovou rychlostí uvnitř síta cylindrického tvaru. Děrování síta určuje výslednou zrnitost produktu.

Pozor: Instalace stroje musí být provedena dle projektové dokumentace, ve které bude vyřešeno zamezení možnému zranění rotujícími částmi stroje, dle platných bezpečnostních předpisů.

Typické použití

Používá se pro šrotování zrnin pro výrobu krmných směsí, šrotování pilin v granulačních linkách.

Ke stažení

Prohlédněte si detaily produktu ve výkresu.