Třídič rotační TR 1000

Třídič rotační TR 1000

Stoza s.r.o.

Třídič rotační TR 1000

Materiál je přiváděn do středu kruhového rotačního síta. Vlivem odstředivé síly postupují granule přes síto od středu k okrajům. Oky v sítu propadá odrol, který je odváděn k dalšímu zpracování. Vytříděné granule vypadávají přes okraj síta do násypky s otvorem, kterým jsou odváděny na expedici. Ve zvláštních případech může být třídič vyroben jako součást expedičního zásobníku. V tomto případě je jeho výška nižší, neboť nemá jehlanovitou výsypku a je zaústěn přímo do víka expedičního zásobníku.

Typické použití

Separování odrolu z granulí na výstupu v granulačních linkách.

Ke stažení

Prohlédněte si detaily produktu ve výkresu.