Třídič bubnový TB600

Třídič bubnový TB600

Stoza

Třídič bubnový TB 600

Bubnový třídič TB 600 je stroj pro separaci suchých sypkých materiálů na dva až tři podíly. Dělení na tyto podíly je prováděno pomocí rotačního kuželového síta. Materiál je přiváděn vpádem do vnitřního prostoru síta. Vlivem odstředivé a gravitační síly postupuje materiál z jednoho konce síta na opačný konec. Oky v sítu propadá vytříděná frakce, která je odváděná k dalšímu zpracování. Vytříděný materiál vypadává přes okraj síta do násypky s otvorem, kterým je odváděn k dalšímu zpracování.

Stroj je určen pro montáž do technologických celků pro přípravu krmných směsí a podobných průmyslových provozů.

Typické použití

Separace 2 až 3 podílů sypkých, suchých, nelepivých materiálů v technologických linkách.

Ke stažení

Prohlédněte si detaily produktu ve výkresu.