Kruhový rozdělovač

Kruhový rozdělovač

Stoza

Kruhový rozdělovač

Kruhový rozdělovač tvoří těleso s plochým dnem s výstupními trubkami, tělesem s vpádovou trubkou a vnitřní rozdělovací trubkou. Rozdělovací trubka přiléhá s těsněním ke dnu a otáčí se kolem osy tělesa. Jednotlivé polohy jsou snímány snímači polohy, takže je možné rozdělovač začlenit do automatického řízení technologického celku přes počítač. Pohon zařízení je připevněn zespoda dna.

Typické použití

Rozdělování toku materiálu do více zásobníků ve výrobnách krmných směsí a silech.

Ke stažení

Prohlédněte si detaily produktu ve výkresu.