Hradítko pneumatické

Hradítko pneumatické

Stoza

Hradítko pneumatické

Hradítko je zařízení, které slouží k uzavírání výpadů dopravníků, zásobníků, spádových potrubí apod. Typ P je poháněn pneumatickým válcem, jehož pobyt je určován prostřednictvím elektropneumatického ventilu. Pneumatický válec je osazen dvěma bezkontaktními koncovými snímači.

Dle požadavků je možné zhotovit hradítko s jinými rozměry.

Typické použití

Uzavírání průtoku sypkých nelepivých materiálů.

Ke stažení

Prohlédněte si detaily produktu ve výkresu.