Drtič hvězdicový DH 11

Drtič hvězdicový DH 11

Stoza

Drtič hvězdicový DH 11

Drtič je určen především pro zmenšení objemu a frakce zpracovávaného materiálu. V praxi je možné uvažovat o použití pro zpracování např. těchto materiálů: karton, odpadní plasty, PET lahve, větve, klestí, dřevní štěpka, odpadní pěnový polystyrén, odpadní polyuretanová pěna, atd.

Jelikož oblast možného použití tohoto druhů drtičů je velice široká, je třeba konkrétní režim práce stroje předem konzultovat s výrobcem a v případě nutnosti tomuto stroj patřičně uzpůsobit.

U tohoto stroje dochází k drcení na střižných hranách hvězdic, které se proti sobě otáčejí.

Typické použití

Granulování krmných směsí, gratulování pilin a jiných vhodných materiálu granulačních linkách na výrobu pelet.

Ke stažení

Prohlédněte si detaily produktu ve výkresu.