Chladič granulí CHP

Chladič granulí CHP

Stoza s.r.o.

Chladič granulí CHP

Teplé granule jsou dávkovány do chladiče podávacím zařízením – turniketem víkem chladiče. Materiál se hromadí ve skříni chladiče na pevném roštu, který je uzavíratelný pohyblivým roštem. Přes vrstvu granulí proudí neustále chladný vzduch ze spodní části skříně. Vzduch je nasáván přes rošt do odtahu v horní části chladiče a tím dochází ke zchlazování granulí. Po dosažení nastavené výšky hladiny materiálu (dle úrovně snímače) se automaticky zapne pneumatický pohon pohyblivého roštu a přímočarým vratným pohybem vypouští ochlazené granule. Optimálním nastavením pracovního cyklu pohybu pístu a výšky hladiny granulí se docílí požadovaného zchlazení. Granule vstupují do chladiče cca 80°C teplé a jsou zchlazeny na teplotu blízkou teplotě okolí.

Typické použití

Zchlazování teplých granulí a jiných zrnitých materiálů vhodných vlastností.

Ke stažení

Prohlédněte si detaily produktu ve výkresu.