Míchačka vertikální MV

Míchačka vertikální MV

Stoza

Míchačka vertikální MV

Míchačka vertikální je stroj, ve kterém dochází ke vzájemnému promíchání více druhů sypkých materiálů v homogenní směs. Míchání se děje pomocí vertikálního šnekového dopravníku, který vybírá materiál ze spodní části a vynáší jej do horní části, kde jej rovnoměrně rozprostírá po celé hladině materiálu, kterým je míchačka naplněna. Materiál vstupuje nuceně spodem vodorovným šnekem a je odváděn ze spodní části kuželové výsypky otvorem s hradítkem.

Typické použití

Míchání krmných a jiných směsí sypkých materiálů.

Ke stažení

Prohlédněte si detaily produktu ve výkresu.