Míchačka horizontální MH5

Míchačka horizontální MH5

Stoza

Míchačka horizontální MH5

Míchačka horizontální je stroj, ve kterém se více komponent vzájemně promíchává v homogenní směs pomocí horizontálního míchacího hřídele opatřeného protiběžnými šneky. Otáčením šnekové hřídele dochází k intenzivnímu pohybu dílčích množství materiálu různými směry a tím k jejich vzájemnému mísení. Homogenita výsledné směsi závisí na době míchání.

Tento druh míchačky je vhodný k míchání sypkých materiálů se sypkým úhlem do 55°. Při použití pro jiné materiály je nutno funkci míchačky předem konzultovat s výrobcem.

Typické použití

Míchání sypkých materiálů v technologických linkách.

Ke stažení

Prohlédněte si detaily produktu ve výkresu.