Míchací zásobník MZ 1000

Míchací zásobník MZ 1000

Stoza

Míchací zásobník MZ 1000

Míchací zásobník je stroj určený pro granulační linky dřevních pilin, ve kterém se promíchává vytříděný materiál pro granulování (piliny a dřevní drť) v homogenní směs pomocí horizontálního míchacího hřídele. Otáčením šnekové hřídele dochází k intenzivnímu pohybu dílčích množství materiálu různými směry a tím k jejich vzájemnému mísení.

Typické použití

Homogenizace suroviny před vstupem do granulační linky.

Ke stažení

Prohlédněte si detaily produktu ve výkresu.