Granulátor prstencový GP300F

Granulátor prstencový GP300F

Stoza

Granulátor prstencový GP300F

Granulátor slouží k přeměně surovin z přirozeného stavu, ve kterém se nachází, do granulovaného stavu stlačením suroviny.

Surovina je přiváděna do dávkovacího šneku v horní části stroje. Odtud postupuje přes mixer do vpádové části granulátoru. Zde dojde ke stlačení suroviny za pomoci rolen a k prolisování skrze otvory matrice.

Typické použití

Granulování krmných směsí, gratulování pilin a jiných vhodných materiálu granulačních linkách na výrobu pelet.

Ke stažení

Prohlédněte si detaily produktu ve výkresu.