Šnekový dopravník SDT

Šnekový dopravník SDT

Stoza s.r.o.

Šnekový dopravník SDT

Šnekový dopravník trubková je zařízení určené k dopravě sypkých materiálů vodorovně a šikmo pod úhlem. Materiál je dopravován otáčením šneku navařeného na hřídeli uvnitř trubky. Dopravní výkon tohoto dopravníku závisí na dopravovaném materiálu, na otáčkách šneku, na sklonu dopravníku a také na velikosti mezery mezi šnekem a stěnami trubky.

Typické použití

Doprava sypkých materiálů v technologických linkách.

Ke stažení

Prohlédněte si detaily produktu ve výkresu.