Redler RD

Redler RD

Stoza

Redler RD

Redler je stroj používaný k dopravě sypkých materiálů. Vlastní doprava materiálu se děje prostřednictvím řetězu taženého po zesíleném dně dopravníku. Materiál může být do redleru zaústěn shora nebo z boku, výpady mohou být rozmístěny po celé délce redleru.

Typické použití

Doprava sypkých materiálů vodorovně nebo pod úhlem do 10°.

Ke stažení

Prohlédněte si detaily produktu ve výkresu.