Pásový dopravník PD

Pásový dopravník PD

Stoza

Pásový dopravník PD

Pásový dopravník je určen k přepravě suchých, sypkých a nelepivých materiálů (například piliny, granule, pelety) vodorovně nebo šikmo pod úhlem maximálně 28,5°.

Materiál je zpravidla přiváděn k napínacímu válci dopravníku, dále je unášen pohybem pásu k pohonovému válci, kde dopravník opouští.

Typické použití

Doprava sypkých materiálů (například obilnin, pilin apod.) v technologických linkách.

Ke stažení

Prohlédněte si detaily produktu ve výkresu.