Korečkový elevátor EK180/40

Korečkový elevátor EK180/40

Stoza

Korečkový elevátor EK180/40

Elevátor je stroj určený k dopravě obilí a jiných drobných a suchých materiálů ve svislém směru zdola nahoru. Dopravovat nelze materiály, které se vyznačují přilnavostí a lepkavostí a které by způsobovaly korozi kovových částí elevátoru. Použití pro jiné materiály je nutné projednat s výrobcem.

Materiál je přiváděn do vpádu spodní hlavy elevátoru. Ve spodní hlavě se korečky plní a dopravují materiál svisle vzhůru do horní hlavy. V horní hlavě je materiál působením odstředivé síly vyprazdňován z korečků do výpadové části.

Typické použití

Doprava sypkých materiálů (například obilnin, pilin apod.) v technologických linkách.

Ke stažení

Prohlédněte si detaily produktu ve výkresu.