Váhy technologické

Váhy technologické

Stoza

Váhy technologické

Technologická váha je zařízení určené k navažování sypkých nelepivých materiálů. Materiál je sypán do zásobníku, který je přes speciální úchyty zavěšen na tenzometrech.

Údaje tenzometrů jsou dále zpracovány ve vážící aparatuře. Tato může na přání zákazníka údaj pouze zobrazovat, nebo ovládat proces navažování. Rozměry a tvar se volí s ohledem na konkrétní podmínky. Dosahovaná přesnost vážení 10kg až 1kg pro váživosti 30kg až 2000kg.

Typické použití

Přesné navažování sypkých materiálů ve VKS.

Ke stažení

Prohlédněte si detaily produktu ve výkresu.