Podavač válečkový PV

Podavač válečkový PV

Stoza

Podavač válečkový PV

Válečkový podavač je zařízení, které slouží k rovnoměrnému podávání materiálu ze zásoby nad podavačem do prostoru pod ním. Příslušenství válečkového podavače je elektronická jednotka, která řídí jeho otáčky. Otáčky mohou být řízeny manuálně nebo v závislosti na zatížení motoru stroje pod podavačem.

Podavač vykazuje výrazně vyšší rovnoměrnost dávkování oproti dávkování šnekem – tzv. nehrstkuje, při mnohem nižším příkonu.

Typické použití

Rovnoměrné dávkování materiálu do šrotovníku či jiného stroje.

Ke stažení

Prohlédněte si detaily produktu ve výkresu.