Profil firmy STOZA s.r.o.
  Šrotování, míchání   Dopravníky, příslušenství   Granulace   Zpracování dřevní hmoty   Mlýnské válce   Doprovodná zařízení   Kompletní linky


DODÁVKY KOMPLETNÍCH LINEK


     Firma STOZA s.r.o. byla vybudována na základě zkušeností profesionálů pracujících dříve u monopolního výrobce mlýnských strojů v RVHP, TMS Pardubice, která je dnes v likvidaci.


     Klíčoví pracovníci firmy STOZA s.r.o. se pohybují v oboru více než deset. Při vývoji, konstrukci a následné realizaci jednotlivých strojů se využívá nejmodernějších poznatků z oboru a moderních technologií v kombinaci s CAD/CAM.


     Jedním z nosných pilířů činnosti firmy STOZA s.r.o. je realizace technologických linek podle specifikací a potřeb investora od prvotní studie přes projekční činnost, dodávku jednotlivých komponent linky až po kompletní montáž na místě určení, oživení a proškolení obsluhy.


     Od roku 1997 se firma STOZA s.r.o. úzce specializuje na obor strojů na zpracování sypkých materiálů, v dnešní době je v popředí vývoje a u mnoha položek je jediný výrobce v České republice.

  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Výrobna krmných směsí


     Firma STOZA s.r.o. dodává linky od nejmenších výkonů, cca. 500 kg/hod.
Na obrázku je realizace výrobny krmných směsí včetně granulátoru v Bělorusku.


     Sortimentem vyráběných zařízení není problém realizovat linky o výkonech převyšujících 10-20 t/hod.


  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Šrotovník v lince

Zobrazena realizace krmných směsí, 3x váha, 2+1 šrotovník, 1x míchačka.
Výkon 10 t/hod.

  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Odvažování premixů
do míchačky
  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Šrotovníky a míchačka  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Hlavní zásobníky
vstupních surovin

     Firma STOZA s.r.o. nedodává linky pouze pro zpracování krmných směsí, ale také linky pro zpracování obecných sypkých materiálů.


     Kvalitu výsledného produktu ovlivňuje i přesné nadávkování jednotlivých přísad, zejména těch klíčových.


  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Výrobna pracích prášků
  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Výrobna pracích prášků
  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Výrobna pracích prášků
  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Expedice zásobníků

  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Expedice zásobníků


  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Skladování kukuřice
  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Skladování kukuřice

Dodávka technologie
pro velkokapacitní skladování kukuřice.

 
  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Výrobna krm. směsí
  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Výrobna krmných směsí

Realizace malých výroben krmných směsí u objektů středních velikostí zemědělských družstev.