Profil firmy STOZA s.r.o.
  Šrotování, míchání   Dopravníky, příslušenství   Granulace   Zpracování dřevní hmoty   Mlýnské válce   Doprovodná zařízení   Kompletní linky


DOPROVODNÁ ZAŘÍZENÍ


Pro celkovou kompletaci výrobních, granulačních a jiných technologických linek je mimo hlavních strojů třeba množství doprovodných či pomocných zařízení. Firma STOZA s.r.o. se zabývá i jejich výrobou.Mikrodávkovač

  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
MKD 50
Typické použití:

Přesné dávkování sypkých materiálů se sklonem ke klenbování.

Popis stroje:

Mikrodávkovač je zařízení, které umožňuje přesné dávkování sypkých nelepivých materiálů do technologických procesů. Vlastní dávkování se děje prostřednictvím trubkového šnekového dopravníku. Vytváření klenby zabraňuje čechrací rotor s nezávislým pohonem. To umožňuje dosažení neobyčejně širokého regulačního rozsahu při dávkování.


Mikrodávkovač   MKD 50
    Typ stroje MKD 50/1MKD 50/2MKD 50/3
    Dávkovací výkon [kg/h] 5 - 5050 - 500> 500

Na přání zákazníka lze rozsah dávkovacího výkonu upravit podle konkrétních požadavků.Roštový magnetický separátor

  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
MSR 3
Typické použití:

Separace feromagnetických nečistot ze sypkých materiálů.

Popis stroje:
  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
MSR 2

Roštový magnetický separátor je zařízení určené k separaci feromagnetických nečistot z materiálu protékajícího skrze separátor. Tok materiálu naráží uvnitř separátoru na magnetický rošt sestávající z určitého počtu magnetických tyčí, o které se tříští na větší počet slabších proudů, ze kterých jsou "vysávány" feromagnetické nečistoty. Ty ulpívají na povrchu magnetických tyčí a proudem dalšího materiálu jsou posouvány na jejich "závětrnou" stranu, kde se hromadí. Po určitém čase se proto tyče čistí. Rošt magnetického separátoru je z nerezu, čelní deska je leštěná.


Magnetický roštový separátor   MSR 1    MSR 4
    Typ stroje MSR 1MSR 2MSR 3MSR 4
    Doporučený průtok [t/h] > 8> 10> 40> 40
    Počet magnet. tyčí 3357
    Rozměr příruby [mm x mm] 220 x 160220 x 220375 x 220440 x 160
    Výška [mm] 250250250250

Parametry separátorů je možno na přání zákazníka přizpůsobit jeho potřebám.Válečkový podavač

Typické použití:

Rovnoměrné dávkování materiálu do šrotovníku či jiného stroje.

Popis stroje:

Válečkový podavač je zařízení, které slouží k rovnoměrnému podávání materiálu ze zásoby nad podavačem do prostoru pod ním. Příslušenstvím válečkového podavače je elektronická jednotka, která řídí jeho otáčky. Otáčky mohou být řízeny manuálně nebo v závislosti na zatížení motoru stroje umístěného pod podavačem.
  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
PV 1
Válečkový podavač vykazuje výrazně vyšší rovnoměrnost dávkování oproti dávkování šnekem ("nehrstkuje") při mnohem nižším příkonu.


Válečkový podavač   PV1  a  PV 2
    Typ stroje PV 1PV 2
    Příkon hl. motoru [W] 370370
    Střední výkon [t/h] 26
    Regulační rozsah 30 - 300 %30 - 300 %
    Výška [mm] 195195

Výkon či rozměry válečkového podavače je možno upravit podle přání.  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
14-ti komponentní váha
  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Technologická váha
Váhy

Typické použití:

Váhy jsou stroje pro přesné navažování sypkých materiálů pro další použití.


   Váhy technologické

Popis stroje:

Technologická váha je zařízení určené k navažování sypkých nelepivých materiálů. Materiál je sypán do zásobníku, který je přes speciální úchyty zavěšen na tenzometrech, které snímají jeho okamžitou hmotnost.
  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Technologická váha
Údaje tenzometrů jsou dále zpracovány ve vážící aparatuře. Tato může na přání zákazníka údaj pouze zobrazovat nebo přímo ovládat celý proces navažování (zapínat a vypínat dopravní cesty před váhou, po navážení otevřít a zavřít výpust váhy). V mnoha případech je výhodné zvolit rozměry,
  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Technologická váha + dávkovací šneky
způsob zavěšení vážícího zásobníku a "stupeň inteligence" vážící aparatury podle konkrétních podmínek.

Geometrické tvary vážících nádob jsou voleny podle konkrétního použití. Zejména záleží na objemu, tvaru (kruhový, obdélníkový) a úhlu výsypky.

Dosahované přesnosti: běžně 10 g až 1 kg pro váživosti 30 kg až 2 000 kg. Barevné provedení vah je černé nebo nerezové.  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Pytlovací váha
   Váhy pytlovací

Popis stroje:

Pytlovací váha po zvážení navážený sypký produkt automaticky zapytluje. Velikost balení je běžně 15 až 50 kg.

  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
V 219 / 45
Vzorkovač

Popis stroje:

Vzorkovač je stroj určený k odebírání vzorků sypkých směsí v průběhu výroby. Vzorkování je řízeno manuálně nebo řídícím počítačem. Vzorkovač se vyrábí v různých provedeních v závislosti na konkrétní aplikaci - do spádového potrubí, pod šnekový dopravník nebo pod redler.


Třídič

Popis stroje:

Třídič je zařízení určené k třídění sypkých materiálů. Standardně se doplňuje šičkou pro zašívání pytlů a odsunovým pásovým dopravníkem. Dosahovaná přesnost je průměrně 30 až 50 g v závislosti na typu suroviny. Barevné provedení je černé či nerezové.