Profil firmy STOZA s.r.o.
  Šrotování, míchání   Dopravníky, příslušenství   Granulace   Zpracování dřevní hmoty   Mlýnské válce   Doprovodná zařízení   Kompletní linky


ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY

V současnosti se speciálně upravený granulátor používá pro výrobu pelet z dřevěných pilin, slámy, energetických rostlin, apod.  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Pilina - výchozí surovina

Výchozí surovinou pro výrobu dřevěných pelet jsou obyčejné dřevěnné piliny.  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Bubnová sušárna

     Prvním krokem při výrobě dřevěných granulí je úprava vlhkosti vstupujících pilin v bubnové sušárně.
Za sušárnou je velikost frakce upravena ve šrotovníku.
  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Granulační lis
GP 530
zastavěný v lince
  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Sada - náhradní matrice
pro lisování
dřevěnných pilin

     Homogenizovaná a na příslušnou vlhkost upravená surovina je přivedena do granulačního lisu.

  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Dřevěnné pelety
procházející
skrz matrici
před odříznutím
  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Granulační lis GP 530
  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Granulační ústrojí  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Protiproudý chladič

     Granule vystupující z granulátoru jsou ochlazovány v protiproudém chladiči na okolní teplotu.

  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Výsledný produkt
dřevěnné pelety
  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Výsledný produkt
dřevěnné pelety

     Po chlazení je od granulí oddělen odrol a granule jsou baleny podle požadavků zákazníka, nejčastěji do pytlů či big-bagů.