Profil firmy STOZA s.r.o.
  Šrotování, míchání   Dopravníky, příslušenství   Granulace   Zpracování dřevní hmoty   Mlýnské válce   Doprovodná zařízení   Kompletní linky


DOPRAVA MATERIÁLŮ - dopravní cesty, prvky spádového potrubí

Dopravní cesty

  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Hnací hlava pro Redler RD 160
varianta pohonu
řetězovým převodem
   Redler - řetězový dopravník

Typické použití:

Doprava sypkých materiálů vodorovně nebo pod úhlem do 10o. Pro větší sklony dopravníku při sníženém výkonu, případně ve variantě redler zalomený.


Popis stroje:

Redler je stroj používaný k dopravě sypkých materiálů. Vlastní doprava materiálu se děje prostřednictvím řetězu taženého po zesíleném dně dopravníku. Materiál může být do redleru zaústěn shora nebo z boku, výpady mohou být rozmístěny zespod po celé délce redleru. Standardně je dodáván koncový výpad. Redler je vybaven pojistkou proti přetržení řetězu a proti zamletí.


  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Redler RD 260
Redler   RD 160    RD 360
    Typ stroje RD 160RD 260RD 360
    Rychlost řetězu [m/s] 0,60,60,6
    Max. dopravní výkon [t/h] 3275120
    Pracovní šířka žlabu [mm] 160260360
    Délka dopravníku [mm] podle  přání  zákazníka


  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Korečkové elevátory
   Korečkový elevátor

  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
Korečkové elevátory
detail
Přehled parametrů korečkových elevátorů
    Typ stroje EK 180/20EK 180/40EK 180/60EKV 180
    Šířka korečku [mm]180180180180
    Max. dopravní výkon [t/h] 20406070
    Zákl. půdorys [mm x mm] 780x230780x230780x230780x230
    Max příkon [kW] 1,11,11,52,2


  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
ŠDT 120
   Šnekový dopravník  -  trubkový, žlabový

Typické použití:

Doprava sypkých nelepivých materiálů pod úhlem 0 až 90o.


Popis stroje:

Trubkový šnekový dopravník je stroj používaný k dopravě sypkých materiálů. Umožňuje dopravu pod úhlem 0 až 90o. Oproti žlabovým šnekovým dopravníkům zaručuje naprostou bezprašnost, při stejném průměru dosahuje vyšší dopravní výkon.

Podmínkou vysoké životnosti a tichého chodu tohoto typu šnekového dopravníku v délkách nad 2 metry je maximální vyloučení chodu naprázdno bez materiálu.

Šnekový trubkový dopravník lze realizovat ve dvou variantách podle provedení pohonu: se šnekovou převedovkou či s celoživotní tukovou náplní.


Šnekový dopravník trubkový   ŠDT 100    ŠDT 250
    Typ stroje ŠDT 100ŠDT 120ŠDT 150ŠDT 200ŠDT 250
    Příkon hl. motoru [kW]1,1-1,81,1-2,21,1-4,01,1-7,51,1-9
    Dopravní výkon [t/h] 58142430
    Vnější průměr [mm] 100120150204240

Určení trubkových šnekových dopravníků série ŠDT
    ŠDT 100 dávkování zejména v mikrolinkách
    ŠDT 120 dávkování malé výrobny krmných směsí
    ŠDT 150 dávkování střední výrobny krmných směsí
    ŠDT 200, ŠDT 250 doprava a dávkování na větších výrobnách krmných směsíPrvky spádového potrubí

  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
H 219 - pneumatické
   Hradítka  -  pneumatická, elektrická, ruční

Typické použití:

Uzavírání průtoku sypkých nelepivých materiálů.


Popis stroje:
  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
H 152 - ruční

Hradítko je zařízení, které slouží k uzavírání výpadů dopravníků, zásobníků, spádových potrubí apod.

Typ  P - hradítko pneumatické - je poháněn pneumatickým válcem, jehož pohyb je určován prostřednictvím elektromagnetického ventilu se zvýšenou odloností proti nečistotám. Pneumatický válec je osazen dvěma bezkontaktními koncovými snímači.
  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
H 219 - elektrické
Pneumatická hradítka se vyrábějí ve dvou verzích - pneumatická hradítka bezezbytková a pneumatická hradítka bezezbytková pod redlery.

Typ  E - hradítko elektrické - je poháněn elektrickým servopohonem s integrovanými koncovými spínači a s možností zařazení elektronické pojistky proti přetížení.


Přehled parametrů hradítek
    Typ stroje H 219 PH 320 PH 250x500 P
standardní
H 250x500 P
bezezbytkové
pod redler
H 152 EH 219 E
    Typ pohonu pneum.pneum.pneuma.pneum.elektrickýelektrický
    Rozměry příruby [mm x mm] 219 x 219320 x 320250 x 500250 x 500na zakázkuna zakázku
    Montážní výška [mm] 757575757575

Parametry hradítek lze přizpůsobit parametrům zákazníka. Nejběžnější rozměry přírub jsou 220 x 220, 273 x 273 a 320 x 320 mm, 250 x 500 a 260 x 500 mm jsou rozměry bezezbytkových hradítek určených pod redler RT 260.  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
K 219 - pneumatická
   Klapky  -  pneumatické, elektrické, ruční

  Kliknutím na obrázek jej zvětšíte...
K 219 - elektrická
Typické použití:

Směrování toku materiálu do několika cest.


Provedení:

symetrické či asymetrické, nejčastěji v dvoucestné nebo třícestné konfiguraci.


Připojovací tvary:

kruhové nebo hranaté. Nejběžnější rozměry: 152 mm, 219 mm.
   Příslušenství

Mezi komponenty pro realizaci dopravních cest lze dále zařadit následující zařízení, které vyrábíme v rozměrech a parametrech podle potřeby: trubky, silnostěnná a tenkostěnná potrubí, kolena, stahovací pásy, košíky, rozbočky atd.